ЈНМВ 1.3.3/2019 Електро радови на изградњи ТПС по партијама, 2. Партија Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС, Позив и Кнкурсна документација за 2.партију

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.3.3/2019 Електрорадови на изградњи  ТПС по партијама, 2.Партија-Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС уредила Позив и Конкурсну документацију за 2 .партију, који можете преузети овде:Poziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2

Leave a Reply