ЈНМВ 1.3.3/2019 Електрорадови на изградњи ТПС-по партијама,Позив и конкурсна документација -1.Партија Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.3.3/2019 Електрорадови на изградњи ТПС по партијама уредило Позив и Конкурсну документацију за 1.Партију Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС, коју можете преузети овде:Poziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1

Leave a Reply