ЈНМВ 1.2.3/2019 Услуге радиографске контроле заварених спојева на ТС, Обавештење о закљученом уговору