ЈНОП 1.1.1/2019-3 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-по партијама, 1.партија-Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала.Конкурсна документација и Позив.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП 1.1.1/2019-3 !.Партија-Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала израдила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНОП 1.1.1-2019-3 PozivZaPodnosenjePonude . JN OP 1.1.1-2019-3 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply