ЈНМВ 1.2.17/2019 Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака, Измењена конкурсна документација и Обавештење о продуженом року за достављање понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.17/2019 Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака уредила Измењену кокурсну документацију и Обавештење о продуженом року за достављање понуда које ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.17/2019 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA,Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda 1.

Leave a Reply