ЈНМВ 1.2.17/2019 Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака, Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.2.17/2019 Услуге ВКП кабловског повезивања удаљених тачака израдила измењену  Конкурсну документацију коју можете ,

преузети овде:IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2

Leave a Reply