ЈНМВ 1.2.17/2019 Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака, Конкурсна документација