ЈНМВ 2.2.13-Н/2019 Испитивање и сервис стабилних система дојаве пожара по партијама, 1.Партија: Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објекта у власништву ЈП “Топлификације” Пожаревац

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.13Н/2019 1.Партија-Услуге испитивања стабилних сиситема дојаве пожара објеката у власнињтву ЈП Топлификација Пожаревац уредила конкурсну документацију коју,

Можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.13. Н 2019 1. Партија-Конкурсна документација

Leave a Reply