МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36а – АНЕКС 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила Анекс 1 – на Уговор који је потписан по спроведеној  ЈН ОП 1.3.16/2018 –“Машински и грађевински радови на локацији “ТПС Милоша Обилића 36а”.
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора о ЈН

Leave a Reply