ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН САЛУ И 3 ТПС” -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019.
Можете преузети овде Пoзив за подношење понуда,  Конкурсна докуементација

Leave a Reply