ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Хитне интервенције – машински и грађевински радови. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.1/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда , Kонкурсна документација

Leave a Reply