ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019.
Можете преузети овде Позив за достављање понуда Конкурсна документација

Leave a Reply