ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке мале вредности – наруџбеницом, ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања.
Можете преузети овде Oбавештење о обустави поступка.

Leave a Reply