РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКЕУМНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – услуга –     “Радиографска контрола заварених спојева на ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда  JNMV 1.2.3 2019 Kонкурсна документација.

Leave a Reply