ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА -1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 1. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку  наруџбеницом  ЈНМВ 2.2.42Н/2019   – Изградња акта о процени ризика и заштити лица имовине и пословања”
Можете преузети овде 1. Појашњење

Leave a Reply