ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга ЈНМВ 2.2.42Н/2019  –” Израда акта о процени ризика и заштите лица и имовине и пословања“. Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не промењује  – набавка наруџбеницом.
Можете преузети овде Конкурсна документација.

Leave a Reply