НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за ЈНМВ 1.1.9/2019  Набавка пословног софтвера Ms office. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply