ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак, Обавештење о закључењу уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети: ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply