ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала угово за ЈН ОП 1.3.16/2019-2 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС. Набавка је спороведена кроз отворени поступак.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply