ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office, 1.Појашњење

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на 1.Појашњење.

Одговор можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019, 1. Појашњење

Leave a Reply