ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА: ТПС “СУВОБОРСКА 12”. ТПС “УЖИЧКА 31-33” И ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ je донела одлуку о додели уговора за јавну набавку радова –” Израда прикључних топловода и опремање ТПС у циљу проширења топлотних капацитета на већ изграђеним дистрибутивним зонама: ТПС „Сувоборска 12“; ТПС „Ужичка 31-33“ и ТПС „Моше Пијаде“. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply