НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ