НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2019 – Набавка поклопаца за ревизионе коморе. 
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply