РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊE – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова број ЈНОП 1.3.7/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација

Leave a Reply