ЈНМВ 2.2.1Н/2019-II Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак, Конкурсна документација