ЈНМВ 2.2.1Н/2019-II Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.1Н/2019-II,Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени Поступак уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.1.- 2019-II Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак.

Leave a Reply