ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку радова  – Изградња ТПС “Моравска 22” .  Набавка је спроведеба у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.22/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply