ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку радова  – Изградња ТПС “Моравска 22” .  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.22/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели.

 

 

Leave a Reply