Обавештење о измени рока за достављање понуда ЈНМВ 1123/2019: НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 26.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Обавештење о измени рока за достављање понуда број 4238/3-1 од 26. јуна 2019. године и Измењене конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1123/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100.
Измењен рок за достављање понуда: 4. јули 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:                          4. јули 2019. године у 10 сати.
 Обавештење и измењена конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог: Обавештење о измени рока за достављање понуда
1123 2019 Измењена Конкурсна документација Набавка размењивача

Leave a Reply