Набавка добара ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 19.јуна 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 19.6.2019. године, Позив за достављање понуда број 4238/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1123/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100
Рок за достављање понуда: 1. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       1. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог;1123 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
1123 2019 Konkursna dok Nabavka Razmenjivaca

Leave a Reply