Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1123/2109; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН:42511100,

Дана 17.јуна 2019. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга: Број: 1223/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН:42511100, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих и одговарајућих понуда”.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог;Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply