ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА: ТПС “СУВОБОРСКА 12”. ТПС “УЖИЧКА 31-33” И ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ” – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ОТВАРАЊ ЕПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је на осносу сугестије заинтересованог лица извршила измену конкурсне документације и   померање рока за достављање понуда за набавку радова –” Израда прикључних топловода и опремање ТПС у циљу проширења топлотних капацитета на већ изграђеним дистрибутивним зонама: ТПС „Сувоборска 12“; ТПС „Ужичка 31-33“ и ТПС „Моше Пијаде“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019.
Можете преузети овде  1. Појашњење1. Измењена конкурсна документација Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Leave a Reply