ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и ИТПС ПЕЋКА–IV-2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за јавне набавке радова  –” Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2“. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.32/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply