УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШЕТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредностзи ЈНМВ 1.2.7/2019 – Услуга осигурања имовине и запослених.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply