JНМВ 1.2.8/2019 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ, Позив и Конкурсна документација