JНМВ 1.2.8/2019 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуге физичко техничког обезбеђења ЈПТ је уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију које ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.8-2019 Позив за достављање документације 1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,ЈНМВ 1.2.8-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply