ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019”, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –”Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда Kонкурсна документација

Leave a Reply