ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању поновљеног поступка  јавне набавке радова  –” Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.16/2019.
Можете преузети овде Позив за подношње понудаKонкурсна документација 

 

Leave a Reply