ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала II-Партија-Оригинални тонери , Појашњење бр.1.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала II-Партија-Оригинални тонери уредила Појашњење бр.1, које можете преузети овде:

ЈНМВ 1.1.7-II- 2019, 1. Појашњење

Leave a Reply