ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала II-Партија-Оригинални тонери, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац  је за ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларјског потрошног материјала, II-Партија-Оригинални тонери, уредила и Изменила конкурсну документацију коју можете,

преузети овде:ЈНМВ 1 1 7-II 2019 Исправљена конкурсна документација.

Leave a Reply