КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2019, набавка  услуга– Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply