ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала-По партијама, 2. Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, 2.Партија-Оригинални тонери је уредила Позив и Конкурсну документацију ,коју

можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.7-II-2019-Оригинални тонери, ЈНМВ 1 .1. 7-II 2019 конкурсна документација

Leave a Reply