СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписла  Уговор за предметну јавну набавку услуга – Систематски лекарски преглед запослених. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply