НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Нaбавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС.   Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

 

 

Leave a Reply