КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вердности ЈНМВ 1.2.22/2019, набавка  услуга– Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа.
Можете преузети овде Одлука о додлеи уговора

Leave a Reply