ЈНОП ПП 1112/2019 Набавка арматуре-ручне запорне, регулационе и секционе, Питања и одговори

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП ПП 1112/2019 Набавка арнматуре -ручне запорне, регулационе и секционе донела Одговор на питање,

који может преузети овде: 2.Одговор и појашњење на постављено питање.

Leave a Reply