СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Систематски лекарски преглед запослених. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2019.
Можете преузети овде  Oдлука о додели уговора

Leave a Reply