ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛИФИКАЦИОНОЈ МРЕЖИ И ТПС – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је извршила 1. Измену конкурсне документације  за набавку радова у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2019 – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС.
Можете преузети овде  1. Измењена конкурсна документација

 

 

Leave a Reply