ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦРНОГОРСКА” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписла  Уговор за предметну јавну набавку радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.19/2019.
Можете преузети овде Обваештење о закљученом уговору

Leave a Reply