ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦРНОГОРСКА” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.19/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply