СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.2.14/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС. Наручилац је уочио ненамерну техничку грешку  у већ објављеној конкурсној документацији  и на основу ње је извршио 1. измену конкурсне документације и померање рока отварања понуда.
Можете преузети овде  Појашњење 1,  1.Измењена конкурсна документација Обавештење о продужењу рока отварања понуда

Leave a Reply