ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1“. Набавка је спроведена кароз отворени поступак ЈНОП 1.3.18/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply