КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.22/2019 – Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа.
Можете преузети овде Појашњење 1

Leave a Reply