КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је изменила конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2019 “Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа”. На основу измене, а у складу са законом о јавним набавкама, продужен је рок за подношење понуда.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока отварања понуда1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply